ul. Żeromskiego 19 lok. 206, 39-300 Mielec

Marek Kotarba

 

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu:

prawa karnego:

 • obrońca oskarżonego/obwinionego
 • reprezentowanie oskarżycieli prywatnych/posiłkowych

prawa cywilnego, w szczególności:

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków, błędów medycznych itd.
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)
 • sprawy rodzinne (rozwody, separacje, sprawy majątkowe po orzeczeniu rozwodu, alimenty na rzecz małoletnich oraz małżonka)
 • prawo własności nieruchomości
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

prawa gospodarczego, w tym:

 • kompleksowa obsługa przedsiębiorców
 • egzekucja wierzytelności we współpracy z komornikiem
 • zakładanie i rejestracja spółek
 • sprawy pracownicze

prawa administracyjnego, takich jak:

 • odwołania od decyzji organów samorządowych
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego

Dzięki zdobytym dotychczas umiejętnościom i wiedzy jestem w stanie zapewnić Państwu najwyższą jakość usług w wymienionych powyżej sprawach i zagadnieniach prawnych. Indywidualne podejście do klienta i analiza jego potrzeb, problemów oraz oczekiwań jest dla Kancelarii priorytetem. Kancelaria posiada siedziby na terenie Mielca oraz Rzeszowa, jest również w stanie dotrzeć do Klienta na terenie całego województwa podkarpackiego.

W przypadku skorzystania z usług mojej Kancelarii, należy pamiętać o kosztach jakie niesie za sobą prowadzenie sprawy czy sporu prawnego. Koszt porady prawnej jest trudny do jednoznacznego zdefiniowania, zależy on od stopnia skomplikowania danego zagadnienia. Zaznaczam jednak, że w przypadku udzielenia mi pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy, porada prawna udzielana jest Klientowi bezpłatnie. Następnie informuję Klienta o ewentualnych kosztach, jakie mogą wiązać się z dalszym procedowaniem w sprawie. Należą do nich nie tylko wynagrodzenie adwokata uzgodnione z Klientem w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. poz. 1800), ale także opłaty sądowe, opłaty skarbowe, wynagrodzenie biegłych i tłumaczy, regulowane odrębnymi przepisami.

W przypadku zapytań prawnych kierowanych drogą mailową lub przez formularz kontaktowy, ceny za udzielenie porady prawnej , uzgodnione zostaną wcześniej z Klientem. Kancelaria co do zasady nie udziela porad prawnych drogą telefoniczną, za wyjątkiem stale współpracujących z Kancelarią Klientów.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną o charakterze „pro publico bono”, jednak dotyczy ona jedynie osób najuboższych i pozostających w ciężkiej sytuacji życiowej po uprzednim uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria stale współpracuje z adwokatem Kacprem Kulupą oraz aplikantką adwokacką Joanną Rusin, co gwarantuje mobilność i dyspozycyjność w wykonywaniu usług, jak również znacznie przyspiesza prowadzenie spraw.

Wszystkich potencjalnych Klientów zainteresowanych współpracą zachęcam do kontaktu zarówno w formie telefonicznej jak i elektronicznej, ponadto zapraszam do osobistych odwiedzin głównej siedziby Kancelarii w Mielcu przy ul. Żeromskiego 19 lok. 206 (II piętro).

Dodatkowo na niniejszej stronie internetowej funkcjonować będzie zakładka Blog, gdzie we współpracy z prawnikami pojawiać będą się wpisy poruszające ważne i aktualne zagadnienia prawne.